Herkenbaarheid creëren

Waarom een huisstijl?

Je wilt klanten.
Leuke klanten die bij je passen, jou werk gunnen en je vertrouwen. Een huisstijl is de basis van goede marketing van een organisatie. Een duidelijke identiteit en huisstijl laat in één oogopslag zien waar de organisatie voor staat en wat jij, als klant, kunt verwachten.

De huisstijl van een organisatie is er altijd. Elke dag wordt het pand, briefpapier of de auto gezien, beoordeeld en ervaren. Speciale acties, reclame-uitingen of direct marketingcampagnes, zijn tijdelijk. Je huisstijl niet. En daarin ligt het belang van een goed herkenbare huisstijl.

Wat is een huisstijl?

Een huisstijl bevat verschillende herkenbare elementen die op een specifieke manier worden toegepast. Een logo is dus een onderdeel van een huisstijl.

Het gaat om typografie, fotografie en vormen, materiaalsoorten, vlakverdeling en stijl. Daarnaast zijn tekst, plaatsing van de elementen en kleurgebruik van groot belang.

Ook de eigen uitstraling, de bedrijfscultuur en -kleding en de uitstraling van het pand hebben hiermee te maken. Briefpapier, visitekaartje, website, etc. zijn dus dragers van de huisstijl.

Huisstijl element uitgelicht

KLEUR

Een huisstijl geeft de kernwaarden van een organisatie weer. Daarbij wordt gekeken naar passende betekenissen en uitstraling van een kleur en van kleurcombinaties. Het gaat er hier om dat de doelgroep in het ontwerp de kenmerken van een organisatie herkent en ook het onderscheid met vergelijkbare organisaties. Dit wordt met name bereikt door gebruik te maken van kleurcombinaties.

VERPAKKING
Bij het kleurgebruik van een ontwerp voor bijvoorbeeld een verpakking gaat het om een (stille) boodschap aan een klant: koop mij! Kleur en kleurcombinaties in een verpakking hebben vooral een relatie met de klant en met de leverancier in mindere mate met het product zelf (de inhoud). Er worden kleuren gekozen die passen bij de leverancier en bij het soort product. Het gaat dan vaak om de gewenste kwaliteitsuitstraling in combinatie met de productkenmerken. Wat heel slim en logisch is, omdat je daardoor de juiste doelgroep aanspreekt. En de juiste mensen op de producten afstappen.

VERKEER
In het verkeer is het doel van kleurgebruik vooral duidelijkheid en leesbaarheid. De kleuren van de wegwijsborden hebben niets met de inhoud te maken of de sfeer die de kleuren uitstralen. De andere verkeersborden daarentegen hebben wel te maken met de uitstraling van bepaalde kleuren. Groen en rood hebben in dit opzicht een universele betekenis die de totale doelgroep, alle verkeersdeelnemers, kent.
De regels gelden voor iedereen die er voorbij komt, dus hoeven geen specifieke doelgroepen (en andere kleuren) te worden onderscheiden. Het is ideaal dat iedereen weet waar het voor staat, kleur wordt hier slim toegepast.

ONDERSCHEID & DUIDELIJKHEID
In elk ontwerp is kleur het aspect dat grotendeels verantwoordelijk is voor het creëren van onderscheid en duidelijkheid in welke vorm dan ook. Kleur wordt in ontwerpen gebruikt om heel veel woorden samen te vatten, om het onbewuste in je naar boven te halen, om een gevoel uit te drukken. Kleur wordt bewust gebruikt om associaties en gevoelens op te roepen.

bron 
Scriptie – ik zie, ik zie wat jij niet ziet…
Lieke Bakker 2010

Portfolio Huisstijlen ››