Groen = Doen – Noord-Nederland

KERNWOORDEN
groen
duurzaam
stappen zetten
voetafdruk
groeien
begeleiden bij start
helpen
elk budget

Stappen zetten in de thema’s, een spoor achterlaten, natuurlijk een groene wel te verstaan. Duurzame voetafdruk. Elke stap is goed!

Deze sporen zijn in te zetten voor de verschillende thema’s, maar tezamen kun je er ook natuurlijke vormen van maken die je kunt gebruiken voor verschillende uitingen. Dit symboliseerd ook groei en kan per uitging verschillen welk spoor je gebruikt. Het is maar net welke thema’s je behandeld.

LOGO
Een duidelijk beeld waarin rekening is gehouden met duurzaamheid maar ook met het duidelijke en stevige van ‘gewoon doen’. Er word wat speels en creatief omgegaan met de onderdelen wat naar mijn idee goed past bij de sessies die ze geven waar ook creatief denken in toegepast word. Het geheel is helder en zakelijk.

UITINGEN
Logo, website en werkdocumenten